วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.40280)

                                  โครงงานเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
เหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้
ปัจจุบันคนในท้องถิ่นของเรานิยมอาชีพนี้เป็นจำนวนมากเพราะได้กำไรดีและครอบครัวของฉันก็ทำกิจการนี้เช่นกัน และอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะมาปรับปรุงกิจการของตนให้ดียิ่งขึ้น

คำถาม

1.ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงไก่มีอะไรบ้าง
2.คิดว่ากำไรคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไมเพราะเหตุใด
3.ทำไมอาชีพนี้ถึงเป็นที่ยอมรับต่อบุคคลทั่วไป

นางสาวปาจรีย์ ท่าบ่อ ม6/1

คุณครูที่ปรึกษา

อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

โรงเรียนฝางวิทยายน

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฟาร์มไก่ไข่ในอำเภอบ้านฝาง

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงไก่ไข่

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

โครงงานการเลี้ยงไก่ไข่

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

การเลี้ยงไก่ไข่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เคล็ดลับ+วิธีการเลี้ยงไก่ไข่

วิธีดำเนินการ :
1. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการทำโรงเรือนที่จะเลี้ยงไก่ ต้องทิศทางลม อย่าให้ โรงเรือนถูกแดดจ้า ให้มีลมพัดผ่าน มีการระบายอากาศที่ดี หากอากาศไม่ดี ร้อนจัด จะทำให้ไก่สุขภาพไม่ดี และจะไม่ออกไข่
2. เมื่อได้ไก่รุ่นมาแล้วก็นำมาให้วัคซีนป้องกันโรคโดยหยอดวัคซีนเข้าทางปาก แล้วนำไปใส่กรงตาข่ายที่สร้างไว้ในโรงเรือน กรงละ 2 ตัว หากเลี้ยงกรงละตัวไก่จะเครียด
3. ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน ครั้งแรกประมาณตี 4 ครั้งที่ 2 ประมาณบ่ายโมง ส่วนรางน้ำก็เปิดเป็นหยดให้ไก่กินทั้งวัน และต้องล้างรางน้ำทุกวันในตอนเย็น ส่วนรางอาหารนี้ก็ต้องกวาดวันเว้นวัน

สูตรการให้อาหารไก่

ราคา ไก่เล็ก ไก่เล็ก ไก่สาว ไก่ไข่
(บาท/กก.) (อายุ 3-6 สัปดาห์) (อายุ 6-12 สัปดาห์) (อายุ 12-20 สัปดาห์) ระยะให้ไข่
ใบกระถินแห้งป่น 3.50 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน
ข้าวโพดป่น 5.30 2 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน 1.5 ส่วน
รำละเอียด 5.50 1 ส่วน 1 ส่วน 2 ส่วน 1.5 ส่วน
อาหารไก่ไข่เล็ก 10.33 6 ส่วน – – –
อาหารไก่ไข่รุ่น 10 – 6 ส่วน 6 ส่วน –
อาหารไก่ไข 9.50 – – – 6 ส่วน
เปลือกหอป่น – – – – วางเสริมให้กิน
รวม 10 ส่วน 10 ส่วน 10 ส่วน 10 ส่วน
ราคาอาหารผสม

(บาท/กิโลกรัม)
8.16 7.26 7.04 7.67

4. การเก็บไข่ เก็บวันละ 2 ครั้ง คือ 11.00 น. กับ 17.00 น. โดยเฉลี่ย แล้วจะเก็บไข่ไก่ได้วันละ 90% ของจำนวนไก่ที่เลี้ยง เป็นเวลา 15 เดือน หลังจากนั้นไก่จะออกไข่น้อยลงเหลือเก็บต่ำกว่า 50% ก็ให้จับขายเป็นไก่เนื้อต่อไป

ตลาด/แหล่งจำหน่าย : ส่วนใหญ่พ่อค้าหรือแม่ค้าจะมาติดต่อเองถึงฟาร์ม หากเลี้ยงจำนวนน้อยจะนำไปขายในตลาดหรือส่งร้านค้าในตลาดสดก็ได้

สถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำและขายวัคซีน :
1. กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. โทร.653-4550 –7 ต่อ 3251-2
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

ข้อแนะนำ :
1. ควรเลี้ยงไก่ไข่คู่กับการเลี้ยงปลา เพราะเศษอาหารของไก่และมูลไก่เป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
2. ควรผสมอาหารเองดีกว่าที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงแต่อย่างเดียว ซึ่งอาหารสำเร็จรูปของไก่ประกอบด้วย ปลาป่น กากถั่ว รำอ่อน เปลือกหอยป่น ข้าวโพด หินแป้ง เกลือ น้ำมันถั่ว นำมาผสมกันเข้าตามสูตรที่กำหนดไว้ตามอายุของไก่ ทำให้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงไก่ไข่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น